D'Grondschoul vu Lamadelaine ass "online" geplënnert:

Mir sinn elo ze fannen um neien

Internetportal fir all d'Schoulen aus der Gemeng Péiteng:

http://ecoles-petange.schoul.lu

Eng eenzeg Adress fir Kanner, Elteren, Léierpersonal & Gemeng

 

Wëlls du eist Archiv a soumat eis "al" Primaireschoul-Säite

vun 1998-2005 besichen,

da klick einfach HEI !